แบ่งปัน

คุณเป็น.. 👉นักท่องเที่ยว หรือ👉นักเดินทาง

คุณเป็น.. 👉นักท่องเที่ยว หรือ👉นักเดินทาง

นักท่องเที่ยว และ นักเดินทาง ต่างกันอย่างไร