About Numtarn Style

เกิดขึ้นจากเจ้าของเพจ มีความหลงใหลในการถ่ายรูป และการเดินทางมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยม เมื่อโตขึ้น ได้มีโอกาสไปยังจังหวัดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไป หรือบางสถานที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก หรือไม่มีคนไปกัน แต่เราเห็นว่า มันมีเสน่ห์ของมัน มีความสวยงามในตัวของมันเอง ในบางภาพ ต้องใช้เวลาทั้งคืนนั่งรอภาพเพียงภาพเดียว หรือเดินทางเป็นพันกิโลเมตร เพื่อให้ได้ภาพนั้นๆ จึงอยากสร้างเว็บเพจนี้ขึ้นมา เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวของตัวตาลเอง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ ข้อคิด มุมมองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทาง